Liên hệ

Trung tâm chăm sóc bảo dưỡng ôtô
                AUTO DEPOT

Địa chỉ: 71 Thân Văn Nhiếp ,KDC Văn Minh, P. An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 085 211 5112

Email: haiautocare@gmail.com

Website: cuuhootosaigon.com